Läxhjälp på Ekerö

Sedan RUT-avdraget infördes (2008) har intresset för de hushållsnära tjänsterna ökat år från år och under 2013 var det  1442 personer bosatta på Ekerö som använde sig av denna möjlighet att få billigare tjänster (ref. Skatteverket).  läxhjälp på Ekerö Detta betyder att ca 10% av befolkningen utnyttjat detta avdrag någon gång. Den tjänst som RUT-avdraget används mest för är städning men läxhjälp är starkt på uppgång. Orsaken till detta är flera:

Priset:  Det finns ett tydligt samband mellan pris på läxhjälp och hur många som tar möjligheten att få extra undervisning. Det går bland annat att se en extrem stor ökning av sålda läxhjälpstimmar efter att priset halverades då RUT-avdraget infördes.

Arbetslivets krav: Idag är det en mycket hård arbetsmarknad med stor arbetslöshet och detta särskilt bland unga och de som inte har högskoleutbildning. Men även om många vill läsa vidare för att öka sina chanser till jobb så står dåliga betyg från gymnasietiden i vägen för att komma in på den universitetsutbildning man vill gå. Detta är något som många föräldrar inser och gör allt för att deras barn inte ska låsa in sig i samma hörn. Genom att anlita läxhjälp i ett tidigt stadie hinner man komplettera de luckor som kan uppstå av att man varit sjuk eller av annan anledning inte riktigt hängt med i den studietakt som krävs i skolan. Detta för att underlätta för vidare studier oavsett om man vill genomföra dessa direkt efter gymnasiet eller senare i livet.

Större utbud: Då efterfrågan ökat har även antalet läxhjälpsföretag ökat på marknaden. Det gör att kunderna har större möjlighet att hitta det företag som just passar det behov som man har. Vissa företag har nämligen enbart hemundervisning medan andra har helgkurser, sommarundervisning eller gruppundervisning. Med större utbud finns det även något för alla – detta oavsett vad man har för behov av läxläsning.

Allmänt känt: Fortfarande finns det många som inte tänker tanken att anlita läxhjälp trots att de ser att deras barn är i behov av extra stöd i ett eller flera ämnen. Det beror inte på att de är emot denna tjänst utan att man inte insett att den finns. För man ska komma ihåg att läxhjälpsföretag inte funnits i speciellt stor grad förrän 2008. Men ju större kunskapen blir om att de finns desto fler är det också som anlitar dem.

Socialt accepterat: När RUT-avdraget infördes för städtjänster var det många som sa att de aldrig skulle anlita ett städföretag för dessa tjänster. Man resonerade att man borde kunna ta reda på sitt hus själv. Det var helt enkelt inte helt socialt accepterat att anlita denna hjälp men synen har svängt fort och idag är det lika vanligt att anlita städhjälp som att få hemkörd matkasse.

Samma svängning har synen på läxhjälp tagit. Från början ansåg många att detta var något som skolan skulle lösa. Hade eleven problem låg det  på skolan att ge det stöd som barnet behövde. Men allt fler har insett att skolan inte har de resurserna och att privat läxhjälp är den väg man behöver gå många gånger för att få den hjälp man behöver. Detta har också gjort att det idag är socialt acceptabelt att anlita dessa företag vilket också bidragit till varför antalet ökar årligen som anlitar läxhjälp.