Så växer Stockholm

Stockholm är Sveriges största stad men även en av de fem regionerna i hela Europa som växer mest per år. Huvudstaden lockar av flera orsaker, inte minst jobb och utbildningsmöjligheter. Det är positivt med en växande stad men baksidan är att det idag är mycket ofta är svårt att få tag på en lägenhet relativt nära skolan eller arbetet. De som har råd att köpa sig en lägenhet eller ett hus får även betala landets dyraste avgifter/priser.stockholms framtid

För att möta det stora behovet av boende skulle 140.000 bostäder kunna byggas och detta skulle i så fall kunna vara klart kring 2030. Med tanke på att det idag finns ca 450.000 bostäder i staden är det en mycket stor ökning på kort tid. En ökning med dryga 30% vilket vissa ställer sig kritiska mot att är möjligt. Enligt Niklas Svensson (Stadsbyggnadskontoret) är detta fullt möjligt. Detta har presenterats i en rapport med namnet ”Bostadspotential i Stockholm”. Än så länge finns inte något politiskt ställningstagande i frågan men rapporten är något som sedan kan användas för att politikerna ska kunna bilda sig en uppfattning om hur staden skulle kunna expanderas. Även hotell är en bristvara och framförallt behövs det fler billiga hotell i Stockholm för att klara av framtidens behov.

Samtidigt presenteras det i rapporten att nya tekniska lösningar och satsningar på kollektivtrafiken är ett måste för att detta ska gå att genomföra. Som ett exempel nämns att fler måste välja andra färdmedel än bil då antalet bilar i annat fall skulle skapa stopp i trafiken.

Förutom att staden har mycket som lockar personer hit så beror även befolkningsökningen på att allt fler barn föds och genomsnittsåldern blir högre. Historiskt sett har inte alltid huvudstaden varit en så starkt växande stad. Statistik visar att förändringen kom på 80-talet och att det har ökat kraftigt under de senaste åren.

På våren 2014 hade Stockholm ca 900.000 och miljonstrecket förväntas passera år 2022.